Proeflezingen

Heeft u een tekst naar het Engels vertaald, maar Engels is niet u moedertaal? Of heeft u iets om uit te geven in het Engels en u wilt de tekst laten nalezen?
Ik kan alle engelse teksten nalezen en verbeteren zodat u een tekst terugkrijgt die correct en vlot leesbaar is. Ik kan teksten terugsturen per e-mail of per post.


De tarieven (btw exclusief) vanaf 2018 voor nalezingen/proeflezingen zijn:

€ 36,00 per uur voor bedrijven en particulieren
€ 32,00 per uur voor vertaalbureaus


Een vast bedrag kan afgesproken worden voor lange teksten (meer dan 50 pagina’s).